Google+ Followers

Monday, May 25, 2015

Latihan soal UKK

1. Sebagai warga negara yang baik hendaknya kita mampu bersikap positif terhadap konstitusi dengan cara?
2. Kedudukan warga negara di Indonesia salah satunya diatur pada....
3.Seorang anak dari orang tua yang menganut asas ius sanguinis, dan dilahirkan di negara yang memiliki asas ius soli akan mendapatkan?
4. Seseorang akan kehilangan kewarganegraannya bila?
5. Berikut ini yang merupakanlandasan hukum tentang persamaan kedudukan warga negara ikut serta dalam upaya pembelaan negara ialah?

No comments:

Post a Comment